СОУ с изучаване на чужди езици „ Св. Климент Охридски” - Благоевград приключи успешно училищен проект

ST6442.JPG      Тази година град Сенек в Словакия събра над четиристотин ученици, учители и служители на министерствата на образованието от двадесет централно европейски държави. Конференцията беше събитие за града, а участниците в нея отчетоха своите приключили проекти към Академията на централноевропейските училища. Под формата на забавления и създаване на много приятелства, учениците разказваха, изиграваха, рисуваха и възпяваха своите изминали дейности в училище и демонстрираха умения на говорители, преводачи, дипломати и артисти.
      През настоящата учебна година в СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" - Благоевград имаше повече смях и групова извънкласна дейност. Няколко месеца учениците изучаваха как да се противопоставят на проблемите и нарушенията на законодателството в страната, като изучаваха Закона за достъп до информация.
      Проектът на училището с име "Опознай законодателството и започни своята промяна" финансиран от Академията, изпрати група ученици в Албания на среща с партньорското училище в гр. Тирана, а религиозните различия бяха свалени от посещение в джамия. Албански ученици гостуваха в Благоевград и влязоха в православна църква. Освен ценни междукултурни и социални умения, учениците се проявиха като съвестни граждани на страната си и писаха реални писма до институциите в страната за искане достъп до информация. Ученик от девети клас попита писмено Община Сапарева баня за незаконното навлизане в НП "Рила" при строежа на ски пистите в Паничище. В "български" стил, те официално му отговориха с едно изречение да конкретизира въпроса си. Повече късмет имаше ученичката от десети клас, която получи обстоен отговор на запитването си до РИОКОЗ Благоевград за ГМО съставките в храните, които купуваме. За бъдещите ученици на училището беше изготвено Ръководство за достъп до информация с адресите и образец на заявление.
      Горди от добре свършената работа и с високо признание от Академията, представители на СОУ с изучаване на чужди езици „ Св. Климент Охридски” в Словакия бяха учителката по география и лидер на проекта Надя Вангелова и ученичката от десети клас Елвира Саляхетдинова.
LAN_THEME_1
Архив новини
Отиди на страница  1 2 3 ... 126 127 128