Приключили

 
Климатичните промени ...


"Да учим математика заедно". 

Проект с партньори от Турция, Литва, Полша, Словакия, Румъния. Проектът основно е адресиран към три групи деца. Такива, които нямат почти никакъв интерес към математиката, деца, които се интересуват от нея и деца, които изпитват силно влечение към този предмет.
  
Страница на проекта можете да разгледате тук.

Опознай законодателството и започни своята промяна

Наръчник "Как да получим достъп до информация" можете да изтеглите от тук.Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение

Цели: Създаване на благоприятни условия за формирането на учениците като независими личности с широка обща култура и с качествена ценностна система чрез развиването на извънкласните и извънучилищните форми на обучение. Повече за проекта можете да разберете на официалната страница тук.Земя, терен, територия, моят район, моят град, моето село - нашите пейзажи и сателитите, които ги наблюдават. Модул, посветен на теледетекцията

Цели: Запознаване на учениците с теледетекцията, резултатите от нея и тяхното тълкуване. Провокиране у учениците на въпроси, свързани с територията, нейното устройство и развитие, като в същото време им помогнем да разберат как теледетекцията може да допринесе за разрешаване на проблеми, свързани с околната среда, управлението на земните ресурси и т.н.
Сравняване на едно познато място (родното място) с друго място (в Белгия, България, Франция, Испания, Полша, Румъния,... Африка). Повишаване интереса към изследвания в космоса. Стимулиране на любознателността и креативността, чрез активно участие.
Дейности: Обучение на учители и ученици за работа със специфични компютърни програми за картография, анализ на сателитни снимки и др. Разработване на занятия за приложение на сателитните технологии в обучението, представяне на презентациите и видеоматериалите в подходящи часове в училището и пред партньорите.
Разработване на пакет от дидактически материали по темата. Партньори са училища от Испания, Белгия, Румъния, Франция.Европейските среди на живот: различия, които ни обединяват

Работещи по проекта са ученици от 13 до 17 години и учители по природни науки и чужд език.
Цели на проекта:
- Да се изтъкнат особеностите и общите черти на нашите страни, райони и градове както от историческа, така и от географска, научна и социокултурна гледна точка.
- Да се осъзнае собствената културна идентичност, да се развие способността за възприемане на други култури и за интегриране в мултилкултурния свят, за да се чувстваме все повече европейски граждани.
- Да се благоприятства реализирането на партньорски инициативи между учителите и учениците в и между партниращите училища.
- Да се развият и усъвършенстват комуникационните умения на чужд език. Да се разшири използването на ИКТ в образователната общност.
Дейности по проекта:
- Издирване на информация, работа на терен или в лаборатория, синтез на данните, конструиране на модели, подготовка на мултимедийни продукти.
- Представяне на презентациите и видеоматериалите в подходящи часове в училището и пред партньорите.
- Организиране на кореспонденция между учениците на френски и англ. език.
- Оформяне и поддържане на постоянен кът на проекта в училището.
- Представяне на проекта на националната конференция „Училището – предпочитано място за ученика” в гр. Пловдив 2007.
Партньори са училища от Испания, Белгия, Румъния.Езиците - Магистралите в глобализиращия се свят

Обща цел: Създаване на благоприятни условия за интелектуално и социално развитие на децата, възпитаване на гражданско самосъзнание и култура на междунационално общуване, чрез изграждането на езиков център. Повече за проекта вижте тук.
Подобряване на качеството на образованието чрез eвропейската практика

Страница на проекта (на английски език) можете да разгледате тук.

Децата на Европа на прага на новото хилядолетие
Основна цел на проекта е да се разшири Европейските измерения на разбиранията на ученици и учители от 4-те училища за културата и начина на живот в страните партньори. Повече за проекта тук.