Стипендии

 
 
PDF icona.pngВътрешни правила за разпределение на средствата по видове стипендии за допускане и показатели за класиране на ученици за различните видове стипендии; размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска