ФО за 2016 година

 
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
  
 PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
  
PDF icona.png Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.
  
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.