През годините

 
 abadjiev.png 
д-р Светлин Нечев Абаджиев

Директор на училището от 03.08.2016 г.  до момента.  
velkov.pngг-н Еленко Каменов Велков

Временно изпълняващ длъжността Директор на училището за време на протичане на конкурс за избор на нов директор от 30.06.2016 г.  до 02.08.2016 г.
  
marcheva.png
г-жа Катерина Тодорова Марчева

Директор на училището от 15.03.1992 г.  до 29.06.2016 г.  
dimitrova.pngг-жа Надя Кирилова Димитрова

Директор на училището от 01.09.1991 г.  до 14.03.1992 г.