Учители

 
  
Руслана Андреева Илиева - Педагогически съветник
Таня Илиева Чолева - Логопед
Павлина Харалампиева Ивановска - Начален учител
Илонка Стефанова Узунова - Начален учител
Соня Стоянова Ризова- Начален учител
Светла Борисова Спасова (Велева)- Начален учител
Ванчо Митков Узунов- Начален учител
Ася Николова Миленкова- Начален учител
Йорданка Димитрова Царевска- Начален учител
Надя Николова Костова- Начален учител
Татяна Павловна Марковска- Начален учител
Златка Йовкова Георгиева- Начален учител
Павлина Харалампиева Ивановска- Начален учител
Илонка Стефанова Узунова - Начален учител
Ефросина Ангелова Костова- Учител ЦДО
Надя Георгиева Димитрова- Учител ЦДО
Рая Емилова Сандева- Учител ЦДО
Светлана Василева Малючка- Учител ЦДО
Свободка Георгиева Зашева- Учител ЦДО
Таня Йорданова Григорова- Учител ЦДО
Лидия Евлогиева Георгиева- Учител ЦДО
Нина Димитрова Динчева- Учител ЦДО
Женя Димитрова Кочева- Учител ЦДО
Костадин Симеонов Михов- Учител ЦДО
Ели Христова Бундова- Английски език-начален етап
Стефана Георгиева Василева- Английски език-начален етап
Величка Гаврилова Балабанова- Български език и литература
Анелия Асенова Димитрова - Български език и литература
Татяна Илиева Сарина-Ракьовска- Български език и литература
Райка Славева Райчева-Стоилкова- Български език и литература
Теодора Георгиева Радева - Руски език
Жана Щилиянова Лалева - Руски език
Пенка Иванова Ангелова- Английски език
Румяна Валентинова Величкова- Английски език
Росица Емилова Петрова-Чанева- Английски език
Иван Димитров Дерменджиев- Английски език
Рая Александрова Николова- Френски език
Димитрина Николова Петрова- Математика
Любима Нанчова Делиова- Математика
Владимир Иванов Стоиловски- Информатика и ИТ
Катя Славова Костова-Ваканина- Информатика и ИТ
Нела Стоянова Богданска- Физика и астрономия, Математика
Любомира Емилова Петкашева- Биология и здравно образование
Силвия Симеонова Иванова- Химия и опазване на околната среда
Магдалена Михайлова Димитрова- История и цивилизация
Елена Бориславова Петрова- География и икономика
Йосиф Благоев Калпачки - Музика
Галина Славчова Хаджийска- Физическо възпитание и спорт
Божидар Кирилов Николов- Физическо възпитание и спорт
Марияна Христова Бадинска- Физическо възпитание и спорт
Илияна Кирилова Руйкова
- Изобразително изкуство
Екатерина Траянова Захариева- Руски език
Наталия Филарет Бръчкова- ДТИ, БДП, ИТ, Гражданска защита
Мирела Николаева Кючукова- Религия
Авушка Муса Старкова- Философски цикъл
Зорка Ианова Лазарова- История и цивилизация
Румяна Александрова Янчева- Математика