Работа при нас

 
      Документи за кандидатстване за обявени длъжности се приемат в пълен комплект, според изискванията посочени в обявата за длъжността, в рамките на работния ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., лично в канцеларията на училището!

      Необходими докумети за кандидатстване:
      - актуална трудова автобиография;
      - мотивационно писмо;
      - документи за завършено образование;
      - други документи от курсове, квалификации, обучения.