ФО за 2017 година

 
 
PDF icona.pngИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 година.
  
PDF icona.pngИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 година.
  
PDF icona.pngИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 година.
  
PDF icona.pngИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2017 година. 
  
  
  
  
 pokanasl.png
  
 pokanaos.png