Обществен съвет

 
Обществен съвет на СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград
 
 
 simeonova.pngМагдалена Стефанова Симеонова
Председател/представител на родителите
  
 Христина Стефанова Николова
Член/представител на родителите
  
 Ели Иванова Мурлева
Член/представител на родителите
  
 Елена Иванова Мадолева
Член/представител на родителите
  
 Красимир Крумов Митов
Член/представител на родителите
  
 Елена Димитрова Митова-Темелкова
Член/представител на родителите
  
 Гергана Илиева Тричкова
Член/представител на община Благоевград
  
  
 Членове в резерв
  
 Светлана Йорданова Иванова
  
 Стела Петрова Георгиева
  
 Мариана Георгиева Петрова
 
 
 
PDF icona.png Покана за публична среща 30.05.2018 г.
   
PDF icona.png Отчет за дейността на обществения съвет за 2017/2018 учебна година