Седмично разписание


Седмично разписание на учебните занятия за I срок на учебната 2018/2019 година

 
 


PDF icona.pngСедмично разписание начален етап
PDF icona.pngСедмично разписание прогимназиален етап
PDF icona.pngСедмично разписание гимназиален етап
PDF icona.pngРазпределение на класни стаи
PDF icona.pngРазписание на учебните часове