Превенция на тормоза

 
 
PDF icona.png Механизъм за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2018/2019 година
  
PDF icona.pngАлгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2018/2019 година