ФО за 2018 година

 
 
PDF icona.pngБюджет 2018 - изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
  
PDF icona.pngБюджет 2018 - изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
  
PDF icona.pngБюджет 2018 - изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.
  
PDF icona.pngБюджет 2018 - начален план държавни дейности
  
PDF icona.pngБюджет 2018 - начален план местни дейности