Контакти


СУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски"

ул. "Брегалница" № 2
Град Благоевград, Област Благоевград, Р. България
Тел: +359 73 83 19 98
Факс: +359 73 83 19 84
Нов e-mail: suiche@abv.bg 
Стар e-mail: souiche@abv.bg (Вече не се проверява, моля използвайте новия адрес!)
GPS кординати: 42.017588, 23.100723