История

 
 
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" - Благоевград е учебно заведение, създадено със заповед № АД 14-44/29.08.1991 министъра на образованието и науката. Училището продължава делото на свети Климент Охридски, черпейки сили и вдъхновение от вековния опит на традициите в българското образование и успява да върви уверено по пътя на своето развитие.
        За кратък период от време училището успява да се утвърди, като едно от най-предпочитаните учебни заведения в града. То дава възможност за развитие на заложбите на възпитаниците си. През учебните години, от създаването си до днес, броят на учениците в училище се движи от  835 до 950 ученици, от I-ви до XII-ти клас. Те са обучавани от преподаватели с висока квалификация. 
otkrivane.png        Училището разполага с нова сграда, като първата копка е направена на 24 май 2005 г. от кмета Лазар Причкапов. Инвеститор на строителството е Община Благоевград. Проектант е ЕТ "Лъчезар Сагрев-Алса Дизайн"- Благоевград, а строител - "Галчев инженеринг груп" АД. Строителен надзор поема "Консултантска инженерна група" ООД, а инвеститорска функция – ”Алфа контрол" ООД Благоевград. Изградената нова сграда дава възможност да се поберат ученици и учители в една постройка с обособен здравен център и административна част. Сградата е триетажна със застроена площ 771 м2, разгърната площ 2250 м2. Налице са 24 класни стаи, библиотека, кабинети на директора, пом. директори, педагогически съветник, учителска стая, лекарски и логопедичен кабинет. В помощ на преподаватели и ученици са оборудвани със съвременна техника и мултимедия ресурсен център и компютърни кабинети свързани по между си с кабелна и безжична мрежи покриващи територията на училището.
        Кабинетите по биология, музика и изобразително изкуство повишават възможността за изява. Нетрадиционната на външен вид постройка, състояща се от три крила, изпълнена с топлоизолация и алуминиева дограма,  дават възможност за обособяване на различна атмосфера, съответстваща на различните възрастови групи ученици, обучаващи се в нея. 
souiche.jpg        С откриването на новата училищна сграда се поддържа здравословна, хуманна и стимулираща учебна среда и в същото време се предлага на учениците голям избор от академични, спортни, културни програми. Учителите имат възможност да дадат на своите ученици опит, който предизвиква уважение към голямото културно богатство на България и респект към обучението с високи стандарти.
        Създадени са условия учебно-възпитателната работа да бъде насочена към изграждане на физически здрави и знаещи личности, с модерно мислене и поведение, с висока нравствена и духовна култура.
        Характерно за училището от началото на създаването му е ранното чуждоезиково обучение. За периода 1991 до 2009 година в  училището са изучавани шест чужди езика - англиийски, немски, руски, френски, испански и италиански език. Всеки ученик изучава задължително поне два от тях.  
        Създадена е библиотека, която вече е пълна с разнообразна литература на различни езици. Библиотечният фонд е 6600 библиотечни единици – учебна, художествена и научна литература, видео и аудио касети, CD. 
       Фонд ”Елцин” дари през 2008 година книги, учебници и помагала, CD, табла за учебния процес и картини на известни руски художници на стойност 125 000 рубли. В присъствието на посланика на Руската федерация в България и на гости от Русия бе открит езиков център. Неговата цел е чрез нагледни материали и пособия чуждия език да бъде усвоен по-лесно в часовете или организираните извънкласни дейности. През учебната 2008-2009 година в училището започна работа нов компютърен кабинет, оборудван с помощта и по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа.
        Неоценими помощници в трудната ни възпитателна и образователна дейност са родителите на нашите ученици. Благодарение на тяхната отзивчивост и самоинициатива притежаваме голяма част от аудио-визуалната техника в училището. Постигнатите резултати в разнообразните форми на извънкласната работа ни дават добро самочувствие и стремеж към още по-добри резултати. 
visita.png        Наред с качествената общообразователна подготовка на учениците в училището успешно са реализирани над 20 национални и международни проекта. Нашите ученици се представят блестящо на изпити, олимпиади, математически и лингвистични състезания.  Имаме сключени договори за съвместна дейност и обмен на ученици с училище № 1065 ”Школа Здоровья” в град Москва, Русия; училище ”Сакре Кьор” в град Вил дю Боа, Франция; гимназия  ”Гоце Делчев” в град Куманово, Република Македония.
        През годините френското езиково обучение е подпомагано от езикови асистенти. Млади преподаватели от САЩ, Полша, Франция, Румъния и други спомагат за осъществяване на междукултурен диалог, опознаване на други култури, традиции, история и нрави. 
        Спортната дейност на училището се свързва не само с вътрешно-училищните състезания, но и с организираните турнири на общинско и национално ниво.
        При дипломирането си завършващите ученици полагат изпити и получават сертификати за международно владеене на френски и руски език.
         Подготовката на младите хора в тези чудесни условия е солидна основа за активен и ползотворен живот в динамично променящото се общество, поело посоката на Европейската интеграция.Авторски права © 2022 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград. Всички права запазени!
Powered by DELL PowerEdge T20 and Vivacom FiberNet

Време за изпълнение:0.1933 сек.,0.0571 от тях за заявки.БД заявки:18. Сървър памет:1,408kb