Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"   

Уважаеми родители и ученици, 

      СУИЧЕ “Св. Климент Охридски“ - Благоевград  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
      Специфичните цели са:     
      - подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
    - създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
    - насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.   

Връзка към проекта в страницата на МОН: https://www.mon.bg/bg/100925Авторски права © 2022 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград. Всички права запазени!
Powered by DELL PowerEdge T20 and Vivacom FiberNet

Време за изпълнение:0.2795 сек.,0.1349 от тях за заявки.БД заявки:18. Сървър памет:1,371kb