Дейност 6

Честване на 300-годишнината от рождението на Михаил Ломоносов