Дейност 10

Издаване на празничен брой на традиционния училищен вестник "Порив"


      Във вестника са представени, интервюта, материали за историята на училището, писма и поздравления, есета, стихотворения, рисунки, снимки.
Авторите на материалите, които са отпечатани са над 30, сред повече от 50 предложени.
     Вестникът е оформен в стила и цветовата гама на плакатите, поканите и други печатни материали за 20-годишнината на училището. Той се състои от 12 страници формат А4, закачени като списание.
      Учителите по информатика и ИТ работиха с желание и умение за реализирането на традицията по отпечатването на издание на вестник ”Порив” да бъде продължена и за този празник.
      Подготвеният брой на училищния вестник представя историята и постиженията на училището през годините.