Олимпиади и състезания
PDF icona.pngЗаповед за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година
PDF icona.pngПравила за за организиране и провеждане на ученически игри
PDF icona.pngНационален спортен календар
PDF icona.pngНационален календар за изяви по интереси
PDF icona.pngПравила за изготвяне на национален календар за изяви по интереси
 icon20.pngИнформация за олимпиади и състезания от страницата на Министерството на образованието и науката