Кандидатстване след VII кл.
PDF icona.pngЗаповед за определяне на графика на дейностите по приемане на учениците в неспециализираните училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година.
icon20.pngИнформация за кандидатстване след VII клас от страницата на Министерство на образованието и науката