Дейност 12

"Среща на поколенията" - срещи с бивши учители, ученици, партньори, образователни и културни дейци, приятели на училището