Дейност 8

Отборно състезание по правопис и кръснопис с учениците от начален етап