Външно оценяванеPDF icona.pngЗаповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване за учебната 2018-2019 година.
icon20.pngИнформация за външно оценяване от страницата на Министерство на образованието и науката