Дейност 1

Доброволческа акция за разясняване на целите за развитие на хилядолетието