Дейност 2

Училищната библиотека на 20 години - изложба и четения на тема "Бъдете толерантни към различните"