ДЗИPDF icona.pngЗаповед за определяне на дати и график за дейностите по организация, провеждане и оценяване на ДЗИ за учебната 2018-2019 година
PDF icona.pngНаредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
PDF icona.pngНаредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
icon20.pngИнформация за ДЗИ от страницата на Министерство на образованието и науката