Учебни планове

 Учебна 2017/2018 година
  
 PDF icona.pngУчилищен учебен план I клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план II клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план V клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план VI клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език профил "Чужди езици".
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за гимназиален етап на средна образователна степен, профил "Чуждоезиков", срок на обучение - четири години, прием след завършен VIII клас, форма на обучение - дневна.
  
  
 Учебна 2016/2017 година
  
 PDF icona.pngУчилищен учебен план I клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план V клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за гимназиален етап на средна образователна степен, профил "Чуждоезиков", срок на обучение пет години, прием след завършен VII клас, форма на обучение - дневна. 
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за гимназиален етап на средна образователна степен, непрофилирана паралелка, срок на обучение – четири години, прием след завършено основно образование, форма на обучение - дневна.
  
  
 Учебна 2015/2016 година
  
PDF icona.pngУчилищен учебен план за начален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
PDF icona.pngУчилищен учебен план за прогимназиален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години. 
PDF icona.png Училищен учебен план за гимназиален етап на средна образователна степен, профил "Чуждоезиков", срок на обучение пет години, прием след завършен VII клас.
  
  
  Учебна 2014/2015 година
  
PDF icona.pngУчилищен учебен план за начален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
PDF icona.pngУчилищен учебен план за прогимназиален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
PDF icona.pngУчилищен учебен план, чуждоезиков профил - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение пет години за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
PDF icona.pngУчилищен учебен план, профил "Чуждоезиков" - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение четири години след завършено основно образование.
  
  
 Учебна 2013/2014 година
  
PDF icona.pngУчилищен учебен план за начален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
PDF icona.pngУчилищен учебен план за прогимназиален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
PDF icona.pngУчилищен учебен план, чуждоезиков профил - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение пет години за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
PDF icona.pngУчилищен учебен план, профил "Чуждоезиков" - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение четири години след завършено основно образование.
  
  
  Учебна 2012/2013 година
  
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за начален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план за прогимназиален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план, чуждоезиков профил - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение пет години за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
 PDF icona.pngУчилищен учебен план, профил "Чуждоезиков" - английски език с руски език за средна образователна степен, гимназиален етап със срок на обучение четири години след завършено основно образование.
  
  
 Учебна 2011/2012 година
  
PDF icona.pngРазпределение на часовете по учебен план за начален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години Випуск 2011 – 2014. Анекс за учебната 2011-2012 година. 
 PDF icona.pngРазпределение на часовете по учебен план за прогимназиален етап на основна образователна степен със срок на обучение четири години Випуск 2011 – 2014. Анекс за учебната 2011-2012 година.
 PDF icona.pngРазпределение на часовете по учебен план за средна образователна степен, гимназиален етап,със срок на обучение пет години за учебната 2011/2012 година. Чуждоезиков профил - Английски език с руски език. Анекс за учебната 2011-2012 година.