Дейност 7

Изложба с ученически произведения в областта на изобразителното изкуство