Графици


Графици за учебната 2018/2019 година
 
 
 
PDF icona.pngГрафик за учебното време
PDF icona.pngГрафик за провеждане на часовете по СИП/ФУЧ
PDF icona.pngГрафик за провеждане на спортни дейности и допълнителен час по физическо възпитание и спорт
PDF icona.pngГрафик за провеждане на часа на класните ръководители
PDF icona.pngГрафик за провеждане на часа на класните ръководители за консултиране на родители и ученици
PDF icona.pngГрафик за консултиране на ученици
PDF icona.pngГрафик контролни работи
PDF icona.pngГрафик класни работи
PDF icona.pngГрафик за родителски срещи