Прием след VII клас


PDF icona.pngЕдно свободно място след трети етап на класиране с прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година 
  priem8klas.pngPDF icona.pngЗаповед за определяне на комисии за етапите за записване на ученици след основно образование.