Видео

video.pngПредаване "България днес" 03 февруари 2011 - "Безопасен интернет" I част 
  
video.pngПредаване "България днес" 02 март 2011 - "Безопасен интернет" II част
  
video.pngПредаване "България днес" 28 март 2011 - "Безопасен интернет" III част
  
video.pngУчилищна библиотека - видео презентация
  
youtube.pngУчилищна библиотека - YouTube