ФО за 2013 годинаPDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
 PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.
 PDF icona.pngМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2013 г. до 30.11.2013 г.
 PDF icona.png Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.