Електронно обучение

 
Електронно обучение 2020/2021 учебна година
 
 
PDF icona.pngГрафик за провеждане на електронно обучение
PDF icona.pngИнстукция за достъп до платформа за елктронно обучение Teams на  Microsoft
 PDF icona.pngОбучение от разстояние - материали за начален етап
 PDF icona.pngОбучение от разстояние - материали за прогимназиален и гимназиален етап
  
      
      Учебните часовете се провеждат по приложения график при спазване на утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година.


      Учебните часове се провеждат в платформата Microsoft Teams или, ако няма техническа възможност от страна на ученика, материалите се изпращат по електронна поща, или в затворени групи в приложения за комуникация в реално време. С цел усъвършенстване на образователния процес, като се намали продължителното, без прекъсване стоене на учениците пред компютъра, се използва и проектно-базираното обучение, което развива изследователски дух и творчество у учениците. 
       Учениците, включени към групата на децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа получават образователни материали от ресурсен учител, логопед и педагогически съветник. Всички ученици и родители могат да се консултират с учител чрез използваната електронна платформа, приложения или по телефон. 
      При необходимост от административно обслужване, това може да стане чрез класния ръководител или запитване по електронна поща на адрес: suiche@abv.bg . 
      Актуална информация за провежданото от училището обучение от разстояние може да бъде получена на сайта ни в интернет, на адрес: www.fllschool.eu , както и във фейсбук, на адрес: www.facebook.com/fllschool . 


 


Авторски права © 2019 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград. Всички права запазени!
Powered by DELL PowerEdge T20 and A1 FiberNet

Време за изпълнение:0.0679 сек.,0.0351 от тях за заявки.БД заявки:18. Сървър памет:2,298kb