ФО за 2014 година

PDF icona.pngНачален бюджет за 2014 година
  
 PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.
  
 PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
  
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.
  
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.