ФО за 2015 година

 
PDF icona.pngСборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.
  
 PDF icona.pngТримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация
  
 PDF icona.pngОтчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз за периода от 01.01.20115 г. до 30.09.2015 г.
  
 PDF icona.pngМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.