Съобщения

Уважаеми родители,

      Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове и за провеждане на национален референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите" със заповед № РД-09-1532 от 16.10.2015 г. на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, 26 октомври 2015 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.